Anketlerimiz

2023-2027 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Misyon, Vizyon ve Temel Değerler belirlemeye yönelik yapmış olduğumuz anket ve sonuçları.