ISO 9001:2015 Çalışmalarında Kullanılacak Taslak Dokümanlar

FORMLAR


FR-001-Hizmet İçi Eğitim Planı Formu (TASLAK)

FR-002-Hizmet Belgesi Talep Formu (TASLAK)

FR-003-Sürekli Görev Yolluğu Talep Formu (TASLAK)

FR-004-Personel Öğrenim Saydırma Formu (TASLAK)

FR-005-Haftalık Ders Programı Belirleme Formu (TASLAK)

FR-006-Haftalık İzin Talep Formu (TASLAK)

FR-007-Yemek Bursu Başvuru Formu (TASLAK)

FR-008-Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu (TASLAK)

FR-009-İdareci İzin, Vekalet, Görevlendirme Formu (TASLAK)

FR-010-Harcırah Talep Formu (TASLAK)

FR-011-Personel Nakil Bildirim Formu (TASLAK)

FR-012-Ödeme Belgesi TeslimTesellüm Tutanağı (TASLAK)

FR-013-Ders Telafi Formu (TASLAK)

FR-014-Harç İade Başvuru Dilekçesi (TASLAK)

FR-015-Araç Talep Formu (TASLAK)

FR-016-Personel İlişik Kesme Formu (TASLAK)

FR-017-Kamu Yatırım Harcamaları İzleme Formu (TASLAK)

FR-018-Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklar Formu (TASLAK)

FR-019-Ödenek Talep Formu (TASLAK)

FR-020-Görev Devir Formu (TASLAK)

FR-021-Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Formu (TASLAK)

FR-022-Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu (TASLAK)

FR-023-Kalite Yönetim Birimi İç Tetkikçi Listesi (TASLAK)

FR-024-KYS İç Tetkik Planı Formu (TASLAK)

FR-025-Kalite Yönetim Birimi İç Tetkik Raporu (TASLAK)

FR-026-Ana Doküman Takip Listesi (TASLAK)

FR-027-Risk ve Fırsat İzleme Tablosu Formu (TASLAK)

FR-028- İyileştirme Çalışmaları Takip Formu (TASLAK)

FR-029-Yılı Kalite Faaliyet Planı (TASLAK)

FR-030-Süreç Kartı Formu (TASLAK)

FR-031-Süreç Performans İzleme Karnesi Formu (TASLAK)

FR-032-Görev Tanımları Formu (TASLAK)

FR-033-Kalıntı Risk Tespit Formu (TASLAK)

FR-034-Süreç Analiz Formu (TASLAK)