Toplantılar

♦ 21.01.2020 tarihli Yönetim Faaliyet işlemleri ile ilgili toplantı

♦ 25.02.2020 tarihli muhtelif konuları kapsayan toplatı

♦ 12.05.2020 tarihli YÖNETİM SİSTEMİ kapsamında Kaynakların Dağılımı Öncelikli Harcamaların Tespiti toplantısı

♦ 07.07.2020 tarihli ARAŞTIRMA GELİŞTİRME kapsamında Araştırma Altyapısı konulu toplantı (TEKNOPARK)

♦ 15.01.2021 tarihli KALİTE, BÜTÇE, YATIRIM Dağılım Toplantısı

♦ 15.02.2021 tarihli Kurum İç Değerlendirme (KİDR) ve Kaynak Dağılımı toplantı

♦ 06.05.2021 tarihli YOKAK değerlendirme toplantısı

♦ 22.06.2021 tarihli KVKK çalışmaları ile ilgili toplantı