2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesine istinaden hazırlanan, Üniversitemizin genel bilgileri ile birlikte 2022 yılı içerisindeki kaynak kullanımı ve faaliyetlerinin yer aldığı 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023

Skip to content