2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporumuz yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25 inci maddesine istinaden hazırlanan, Üniversitemiz 2022 yılına ait yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarının yer aldığı 2022 Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2023

Skip to content