2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerinin yer aldığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023

Skip to content