Bütçe Hazırlık Çalışmalarında Doldurulacak Formlar

Form 10 Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

Form 11 Fiziksel Değerler

Form 17 Uluslararası Kuruluşlar Bilgi Formu

Form 18 Edinilecek Taşıtlar

Form 19-1 Mevcut Taşıtlar Listesi

Form 19-2 Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan Taşıtlara İlişkin Bilgi Formu

Form 20 Kiralık Hizmet Binaları

Form 21 Özel Bütçeli İdare Gelirlerinin Dayanaklarına İlişkin Form

Form 22 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DÖSE) Özel Hesaplar Genel Mali Durum Formu

Form 23-Ağız ve Diş Sağlığı-Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum Formu

Form 23-SUAM Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum Formu

Form 24 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DÖSE) Fon Gelir-Gider Cetveli

Form 27-1 Fiziksel Değerler Bilgi Formu

Form 27-2 Öğrenci Kontenjan Sayıları Bilgi Formu

Form 27-3 Öğrenci Sayıları Bilgi Formu

Form 27-4 Yabancı Öğrenci Sayıları Bilgi Formu

Form 27-5 Personel Bilgi Formu

Form 27-6 Akademik Etkileşim Bilgi Formu

Form 27-7 Sosyal Tesisler Bilgi Formu

Form27-8-AR-GE ve Diğer Projeler Bilgi Formu

Form27-9 Diğer Bilgiler Bilgi Formu

Form 28-1-Ağız ve Diş Sağlığı- Döner Sermaye Personel Sayısı ve Maliyeti

Form 28-1-SUAM- Döner Sermaye Personel Sayısı ve Maliyeti

Form 28-2-Ağız ve Diş Sağlığı- Döner Sermaye Personel Giderleri Özet

Form 28-2-SUAM- Döner Sermaye Personel Giderleri Özet

Form 28 -3-Ağız ve Diş Sağlığı-Poliklinik, Ameliyat, Yatak, Yatan Hasta Verileri

Form 28-3-SUAM-Poliklinik, Ameliyat, Yatak, Yatan Hasta Verileri

Form 28-4-Ağız ve Diş Sağlığı-Tıbbi, Laboratuvar Malzemesi ve İlaç Verileri

Form 28-4-SUAM- Tıbbi, Laboratuvar Malzemesi ve İlaç Verileri

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023

Skip to content