Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

375 sayılı KHK’nin Geçici 11 inci Maddesi

1416 sayılı Kanun Uyarınca Hizmet Değerlendirilmesi

Hizmet değerlendirmesi-1

Hizmet değerlendirmesi -2

İntibak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 70 inci Maddesinin Uygulanması

6009 Sayılı Kanunun 52 nci Maddesinin Yürürlük Tarihi

Anayasa Mahkemesi Kararı

Avukatlık Vekalet Ücreti

Başlangıç Dereceleri

Aile Yardımı Ödenmesi

Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmeler

Ders Yükleri

Doçent Unvanı Alan Ancak Kadroya Atanmayanlar Hk.

Doçent Unvanını Alanların Ek Ders Ücretleri

Doktora Öğreniminin Değerlendirilmesi

Döner Sermaye Katkı Payı Hk.

Döner Sermaye Katkı Payı

Döner Sermaye Payı

Döner Sermaye Payı-2

Döner Sermaye Tazminatı

Ek Ders Ücreti

İdari Görev Ödeneği-Ek Ders

Ek Gösterge

Tıpta Uzmanlık

Ortak Eğitim Programlarına İlişkin Yönetmelikte Yer Alan Giderler

İdari Görevlere Vekalet

İdari Görevlere Tedviren Atanma

Zorunlu Olarak Görev Alınması

Elektronik İmza

Fazla Çalışma Ücreti

Fazla Çalışma Ücreti Hk-2

Fazla Çalışma Ücreti Hk-3

Fazla Çalışma Ücreti Hk-4

Gecikme Zammı

Geçici Personel Aile Yardımı

Geliştirme Ödeneği

Geliştirme Ödeneği Hk.

Jüri Ücreti

Sınav Ücreti

Giyecek Yardımı

Giyecek Yardımı-2

Giyecek Yardımı-3

Yiyecek Yardımı Hk.

Yiyecek Yardımı

Harcırah

Sürekli Görev Yolluğu

Sürekli Görev Yolluğu Hk.

Bilet Ücreti Hk.

Kamu Harcamalarında Ek Mali Yükler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapsamında Elde Edilen Gelirler

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Yükseköğretim Kurulunca Sağlanan Desteklerin Bütçeleştirilmesi

Yükseköğretim Kurulunca Sağlanan Desteklerin Bütçeleştirilmesi-2

Görev Tazminatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2022

Skip to content