İş Akışları

Bütçe ve Performans Programı 

BPR-001 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akışı

BPR-002 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı

BPR-003 Bütçe İptal İşlemleri İş Akışı

BPR-004 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akışı

BPR-005 Ödenek Ekleme- Aktarma İşlemi İş Akışı

BPR-006 Ödenek Gönderme Belgesi İş Akışı

BPR-007 Tenkis Belgesi Düzenleme İş Akışı

BPR-008 Yatırım Bütçesi Hazırlama İş Akışı

BPR-009 Toplu Proje Detay İşlemi İş Akışı

BPR-010 Performans Programı Hazırlama İş Akışı

BPR-011 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akışı

BPR-012 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

BPR-013 Hazine Yardımı Talebi İş Akışı

BPR-014 Yüzde Onluk Kullanım Raporu İşlemleri İş Akışı

BPR-015 Doğrudan Temin Limitinin Tespiti İşlemi İş Akışı

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

İK-001 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İşlemi iş Akışı

İK-002 İç Kontrol Değerlendirme Raporu Hazırlama İşlemleri İş Akışı

İK-003 İç Kontrol Sistemi İzleme Raporunun Hazırlanması İşlemi İş Akışı

İK-004 Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrol Süreci İş Akışı

İK-005 Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı

İK-006 BAP Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı

İK-007 TÜBİTAK Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı

İK-008 Diğer Ödeme İşlemleri İş Akışı

İK-009 Avans Kapatma Kontrol İşlemleri İş Akışı

İK-010 Hibe Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı

İK-011 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı Ön Mali Kontrol Süreci İşlemleri İş Akışı

İK-012 Yan Ödeme Cetvelleri İşlemleri İş Akışı

İK-013 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Hazırlama İş Akışı

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama 

MUH-001 Kamu Zararı İşlemleri Süreci İş Akışı

MUH-002 Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

MUH-003 Taşınmaz Mal Yönetim İşlemleri İş Akışı

MUH-004 Taşınmaz Kira Tahakkuk ve Tahsilat Süreci İş Akışı

MUH-005 Teminat İade Süreci İş Akışı

MUH-006 Maaş Ödeme İşlemleri

MUH-007 Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı

MUH-008 Emekli Keseneklerinin Ödenmesi İş Akışı

MUH-009 Kişilerden Alacak İşlemleri İş Akışı

MUH-010 İcra Takip İşlemleri İş Akışı

MUH-011 Ek Ders Yükü Kontrol Süreci İş Akışı

MUH-012 Ek Ders Ödeme Süreci İş Akışı

MUH-013 Sendika Aidatlarının Ödenmesi İş Akışı

MUH-014 Üç Aylık Kefalet Aidatları Bordrosunun Hazırlanma ve Gönderilmesi Süreci İş Akışı

MUH-015 Banka Hesabı İşlemleri İş Akışı

MUH-016 Faiz Tahakkuku İşlemleri İş Akışı

MUH-017 Geçici Teminat İade Süreci İş Akışı

MUH-018 SGK ve Vergi Borcu Ödeme İşlemleri İş Akışı

MUH-019 Emanetlerin Ödeme İşlemleri İş Akışı

MUH-020 Nakit Dışı Değerlerin Teslim Alınması ve İade İşlemleri Süreci İş Akışı

MUH-021 Gönderme ve Ödeme Emri İşlemleri İş Akışı

MUH-022 Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akışı

MUH-023 Vergi Beyannamesi İşlemleri İş Akışı

MUH-024 Tahakkuk Kaydı Yapılan ve Tahakkuksuz Elde Edilen Edilen Gelirlerin Kaydı İş Akışı

MUH-025 Kesin Hesap Tasarısı Hazırlama İşlemi İş Akışı

MUH-026 Kamu İdare Hesabı İşlemleri İş Akışı

MUH-027 Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı

MUH-028 Teminat Alımı Süreci İş Akışı

MUH-029 Değişim Programı (Farabi, Mevlana) Ödemesi İşlemi İş Akışı

MUH-030 Değişim Programı (Erasmus) Ödemesi İşlemi İş Akışı

MUH-031 Günlük Nakit Talep İş Akışı

Stratejik Yönetim ve Planlama

SYP-001 Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlanma İşlemleri İş Akışı

SYP-002 Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması İş Akışı

SYP-003 İdare Faaliyet Raporu Hazırlanması İş Akışı

SYP-004 Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İş Akışı

SYP-005 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması İş Akışı

SYP-006 Stratejik Plan Hazırlanması İş Akışı

SYP-007 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akışı

SYP-008 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akışı

SYP-009 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akışı

SYP-010 Risk Analizi İş Akışı

SYP-011 Risklerin İzlenmesi İş Akışı

SYP-012 Risklerin Raporlanması İş Akışı

 

Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2023

Skip to content