Kurumsal Risk Yönetimi

2022 Yılı Risk Kayıt Formu
2022 Yılı Konsolide Risk Raporu
Üniversitemiz Stratejik Planda Yer Alan Riskleri

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023

Skip to content