Misyon ve Vizyon

Başkanlığımızın Misyonu

            “Stratejik yönetim ve planlama, Performans ve kalite ölçütleri geliştirme, Yönetim bilgi sistemi ve Mali hizmetler fonksiyonlarında mevzuatla verilen görevleri mali saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışı içerisinde; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını gözeterek ve tüm birimlerde hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunarak, yerine getirmek.”

 

Başkanlığımızın Vizyonu

            “Yenilikçi, yetkin, özverili ve dinamik çalışan kadrosuyla, görev alanında çağdaş ve bilimsel uygulama yapan; mali yönetim ve kontrol sisteminin sürekliliğini ve doğru uygulanmasını sağlayan, sürekli kendini yenileyen ve geliştiren, çalışmaları ve görev anlayışı örnek alınan bir mali hizmetler birimi olmak.”

 

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023

Skip to content